Polski English

Import i zarządzanie łańcuchem dostaw

Zajmujemy się kompleksową obsługą importu gotowych produktów leczniczych spoza UE, w tym z krajów trzecich zapewniając profesjonalną weryfikację dopełnienia niezbędnych wymagań i przepisów UE dla produktów importowanych.

Health-Med posiada doświadczenie w organizacji transportu z krajów trzecich, magazynowania, dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw jak również w organizacji badań jakościowych w laboratoriach kontraktowych na terenie UE. Nasi Specjaliści posiadają praktyczną wiedzę w zakresie:

  • optymalizacji łańcucha dostaw pod kątem oszczędności czasu i kosztów
  • transportu we współpracy z rzetelnymi firmami transportowymi,
  • oceny warunków transportu i magazynowania,
  • prowadzenia odprawy celnej we współpracy z Agencjami celnymi,
  • zarządzania obrotem magazynowym,
  • zlecania i nadzorowania badań jakościowych

oraz szeregu innych niezbędnych działań pozwalających docelowo na wprowadzenie importowanego produktu do obrotu na terenie UE.

Zajmujemy się również pozyskiwaniem i transportem produktów referencyjnych na potrzeby badań rozwojowych w tym badań klinicznych.

Co więcej, nadzorujemy proces dystrybucji zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP, ang. Good Distribution Practice) od momentu zamówienia, poprzez import i magazynowanie. Kontrolujemy wszelkie aspekty logistyczne związane z dystrybucją produktów leczniczych, dzięki czemu zapewniamy, iż jakość dystrybuowanych produktów jest utrzymana na poziomie spełniającym wymogi GDP podczas całego procesu dystrybucji.