Polski English

Transfery analityczne i technologiczne

Przygotowujemy i przeprowadzamy transfery metod analitycznych zarówno pomiędzy różnymi działami wewnątrz firmy, jak również pomiędzy różnymi podmiotami. Zapewniamy przy tym nadzór nad niezbędną dokumentacją oraz wsparcie merytoryczne, np. w zakresie wyznaczania odpowiednich kryteriów akceptacji do transferu poszczególnych metod. Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie analityki farmaceutycznej pozwalają prowadzić rzetelną ocenę metod pod względem wymagań transferowych, co prowadzi do optymalnego wyboru strategii transferu i znacząco zwiększa szanse jego powodzenia.

Proponujemy także wsparcie w zakresie transferów technologicznych np. do nowego miejsca wytwarzania czy też podczas zwiększania wielkości serii (ang. scale-up), związanego np. z rozwojem produktu. Ze względu na zdobyte dotychczas doświadczenie w przeprowadzonych transferach reagujemy i rozwiązujemy problemy na bieżąco, co pozwala na szybkie i wydajne wdrożenie zmian.