Polski English

Przygotowywanie do inspekcji

Ze względu na zdobyte podczas wcześniejszych inspekcji doświadczenie oraz znajomość aktualnie obowiązujących wymogów prawa, oferujemy profesjonalne wsparcie w przygotowaniu do inspekcji. Dobre przygotowanie merytoryczne i wiedza praktyczna pozwalają nam lepiej zrozumieć uwagi inspektorów i w niektórych przypadkach podjąć dyskusję nt. możliwości stosowania alternatywnych rozwiązań. Nasza krytyczna ocena przed inspekcją pozwala ograniczyć problemy i potencjalne błędy, co zwiększa szansę powodzenia inspekcji organu kompetentnego.