Polski English

Rozwój produktów leczniczych

Pomagamy wprowadzać w życie innowacje i praktyczne pomysły usprawniające istniejące procesy dla produktów leczniczych. Wspieramy w opracowaniu i adaptacji m.in. metod analitycznych (transfer analityki), dostosowaniu opracowanych technologii do warunków produkcji i wymogów odbiorcy (transfer technologii) oraz przenoszeniu wyników badań naukowych z laboratoriów do przemysłu. Oferujemy wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne na każdym etapie rozwoju produktów leczniczych, w tym dotyczące:

  • nowych substancji czynnych, nowych kombinacji substancji czynnych czy też nowych zastosowań znanych substancji czynnych;
  • nowych form/postaci leków i innowacyjnych formulacji;
  • nowych metod, narzędzi i procesów wytwarzania produktów leczniczych;
  • nowych technologii obniżających koszty i/lub zwiększających efektywność/bezpieczeństwo stosowania;
  • adaptacji istniejących rozwiązań, nie stosowanych dotychczas dla danej substancji/produktu.