Polski English

MAH Service - usługa pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego

MAH service - Usługa pełenia funkcji podmiotu odpowiedzialnego (usługa MAH)

Pojęcie podmiotu odpowiedzialnego (ang. Marketing Authorization Holder, MAH) odnosi się do firmy lub innego podmiotu, który posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego w jednym, kilku lub wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. MAH jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z normami określonymi w prawodawstwie i wytycznymi Unii Europejskiej (UE), wobec czego spoczywa na nim szereg obowiązków. Wśród nich znajdują się obowiązki dotyczące badań klinicznych, wytwarzania produktów zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP), łańcucha dostaw, rozpatrywania reklamacji, kwestii jakościowych i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Niektóre z opisanych obowiązków MAH-a mogą być delegowane, niemniej jednak odpowiedzialność nadal spoczywa na podmiocie odpowiedzialnym.

W firmie Health-Med, oferujemy bardzo szeroki zakres usług regulacyjnych, w tym pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego (usługa MAH) w odniesieniu do Państwa produktów leczniczych.

Usługa MAH firmy Health-Med umożliwia przeniesienie odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego na Health-Med, który będzie wówczas wypełniał wszystkie wynikające z tego faktu obowiązki.

Usługa MAH skierowana jest do wszystkich podmiotów, które nie chcą lub nie mogą samodzielnie wykonywać obowiązków posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Jest wiele sytuacji, w których warto skorzystać z usługi MAH, poniższe to tylko kilka z nich.

 

  • Usługa MAH dla firm zainteresowanych ubieganiem się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego: W Health-Med. wspieramy firmy w procedurze rejestracji produktów leczniczych w ramach procedury narodowej, procedury zdecentralizowanej (DCP) lub procedury wzajemnego uznania (MRP) pełniąc funkcję MAH-a.
  • Usługa MAH dla produktów leczniczych spoza Uni Europejskiej (UE): W Health-Med. oferujemy usługę MAH wytwórcom produktów leczniczych, którzy chcieliby wprowadzić lek do obrotu na terenie UE (dotyczy to również wytwórców spoza UE).
  • Możemy również wesprzeć Twoją firmę w transakcjach handlowych - poufnej sprzedaży lub zakupie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu (ang. Martketing Authorization, MA) dla wybranych produktów leczniczych i ich dokumentacji, a także w każdym innym przypadku, gdy chcesz, abyśmy reprezentowali Twoją firmę jako MAH pod naszą nazwą.

Jak przebiega współpraca w ramach usługi pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego (MAH service)?

Chociaż pełnienie funkcji MAH-a to wielka odpowiedzialność, dla firmy Health-Med nie ma rzeczy trudnych, a model współpracy jest prosty:

1. Skontaktuj się z Health-Med z zamówieniem na usługę MAH.

2. Prześlij Nam dokumentację rejestracyjną, w szczególności Moduł 3 - w razie potrzeby możemy pomóc w jego przygotowaniu.

3. Wspólnie ustalimy zakres współpracy, reprezentację i związane z tym obowiązki, a także określimy ramy czasowe usługi MAH by ostatecznie podpisać umowę.

4. Wreszcie nie musisz się o nic martwić, bo wszystko jest w rękach Health-Med, który dopełnia wszelkich formalności w Agencjach w oparciu o Twoje strategiczne decyzje.

 

Nasza firma posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego i rejestracji produktów leczniczych. Firmy farmaceutyczne z krajów UE i spoza UE wielokrotnie korzystały z naszego wsparcia i często do nas wracają, co niewątpliwie świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych przez Health-Med.

Ponadto Health-Med posiada certyfikat GMP jako wytwórca odpowiedzialny za certyfikację serii produktu oraz importer. Nasza certyfikacja GMP obejmuje zarówno końcowe produkty lecznicze, jak i badane produkty lecznicze (investigational medicinal products (IMP). Jeśli potrzebujesz kompleksowego systemu zarządzania jakością zgodnego z GMP (GMP QMS), możemy zapewnić usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

W zależności od indywidualnych potrzeb firmy możemy również koordynować inne obowiązki – takie jak Osoba Wykwalifikowana (anq. Qualified Person, QP) – poprzez naszą usługę MAH-a, a także możemy zaoferować prowadzenie procedury rejestracyjnej z bardzo szerokim zakresem wsparcia począwszy od fazy przedrejestracyjnej, kończąc na usługach porejestracyjnych obejmujących zmiany porejestracyjne (w tym zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego (OTC-switch), zmiany podmiotu odpowiedzialnego), rerejestracje, wnioski o odstępstwo od zjawiska sunset clause i wiele innych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z Nami. Nasi Eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Napisz do nas - udzielimy szczegółowych informacji.