Polski English

Wprowadzanie systemu GMP

Świadczymy kompleksowe usługi związane z wdrożeniem systemu GMP dla firm z branży farmaceutycznej. Bazując na wzajemnej współpracy omawiamy, analizujemy i proponujemy rozwiązania, opracowujemy procedury, przeprowadzamy szkolenia oraz audyty wewnętrzne. Celem jest uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie/import oraz certyfikatu GMP.

Przygotowując i wdrażając system GMP zwracamy szczególną uwagę na:

  • personel: szkolenia, doświadczenie;
  • pomieszczenia i wyposażenie oraz ich walidację,
  • systemy wspomagające: HVAC, woda i inne instalacje
  • materiały wyjściowe i opakowaniowe;
  • zgodność prowadzonych procesów z dokumentacją rejestracyjną produktu oraz innymi regulacjami prawnymi
  • laboratoria kontroli jakości;
  • działania zlecane na zewnątrz, w tym kwalifikację dostawców, audyty u podwykonawców, audyty API
  • zarządzanie reklamacjami i wycofaniem produktu z obrotu
  • prowadzone audyty wewnętrzne;
  • dokumentację systemową oraz zarządzanie zmianami, odchyleniami, wynikami poza specyfikacją

Dzięki doświadczeniu naszych ekspertów zapewniamy efektywne i szybkie wdrożenie systemu GMP dostosowanego do specyfiki firmy, rodzaju procesów produkcyjnych (procesy jałowe , niejałowe) a także zakresu w jakim certyfikacja ma nastąpić.