Polski English

Zarządzanie projektami

Oferujemy wsparcie w definiowaniu, planowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu projektów, w tym m.in.:

  • szacowanie kosztów na bazie aktualnych cen rynkowych i określeniu całościowego budżetu projektu;
  • opracowanie harmonogramu;
  • przydzielanie/podzlecanie zadań projektowych – w tym znajdowaniu i weryfikacji miejsc kontraktowych;
  • zarządzanie projektem opartym na ryzyku, a także nadzorowanie projektu opartego na zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi i wyposażeniem oraz alokacji środków w uzasadnionych przypadkach,

celem dotrzymania terminów, wyznaczonych kosztów i finalnie prowadzące do pomyślnego zakończenia projektu.