Polski English

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Pani/Panu prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/69/WE od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako: „RODO”).

Administator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Health-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie (04-022), ul. Walewska 8/5.

W celu kontaktu z administratorem korespondencję należy kierować na adres: ado|health-med.pl| |ado|health-med.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora:

- prowadzenie korespondencji,

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od momentu ustania relacji biznesowych z administratorem.

- formularz kontaktowy,

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu ustania kontaktu z administratorem.

- oferta handlowa,

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu przesłania oferty handlowej i prowadzenia marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

- rekrutacja,

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych (w przypadku udzielenia zgody także na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wzięcia udziału w rekrutacjach przyszłych). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów rekrutacji przyszłych przez okres 2 lat o d otrzymania takiej zgody przez administratora, o ile cel przetwarzania nie ulegnie zmianie. Podanie danych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.